top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

 1. Iedere deelnemer is bij inschrijving akkoord gegaan met de algemene bepalingen en spelregels.

 2. Deelnemers dienen;

 • De aanwijzingen van de organisatoren op te volgen.

 • Op het ringsteekevenement in goede gezondheid te zijn, de organisatie behoud het recht om deelnemers te diskwalificeren die in dusdanige conditie verkeren die voor hen of de omgeving gevaar oplevert.

 • Zich onder alle omstandigheden correct te gedragen; wangedrag leidt tot diskwalificatie.

 • Hun paard onder controle te hebben.

  3. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. ongevallen en/of schade door of

   aan deelnemers veroorzaakt.

  4. Iedereen neemt deel op eigen risico aan het ringsteek evenement te Bakkum.

  5. Bij gebrek aan deelname kan ringsteken alleen worden geannuleerd wanneer de officials de deelnemers

   hiervan tenminste drie dagen voor het begin in kennis zijn gesteld.

  6. Bij slecht weer kan de organisatie besluiten tot opschorting en/of annulering van (onderdelen van)

   ringsteken.

  7. Iedere deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk en wordt geacht W.A.-verzekerd te zijn.

  8. Reclame uitingen in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan tijdens dit evenement.

  9. Maximaal 1 combinatie per paard/ aanspanning kan deelnemen aan het ringsteek evenement, het is niet toegestaan om tussentijds te wisselen van ruiter of menners.

  10. Het dragen van een goedgekeurde Cap/rijhelm volgens Europese norm CE/EN-1384 is verplicht.

  11. Deelnemers, die zich hebben ingeschreven maar niet kunnen deelnemen dienen zich tot uiterlijk 24 uur voor het begin van het evenement af te melden.

 

Paard en Welzijn

 1. Iedere vorm van wrede of ruwe behandeling van paarden is uitdrukkelijk verboden, Onder wreedheid, overbodig en/of publieksonvriendelijk gedrag wordt onder meer verstaan het buitensporig aanzetten van vermoeide paarden, het overmatig gebruik van zweep of karwats, een onaanvaardbaar scherp of slecht zittend bit, het overmatig gebruik, misbruik of voortdurend gebruik van sporen, het gebruik van elektrische apparaten, het ‘barreren’ van het paard, het overgevoelig maken van elk gedeelte van het paard, onder andere door het toepassen van scherpe zalf en dergelijke, het onjuist toepassen van methoden en/of hulpmiddelen alsmede alle handelingen, die in strijd zijn met de gedragscode ‘Welzijn van het paard’.

 2. Wanneer een paard op een wedstrijd een bloedende mond heeft, dient door de organisatie te worden vastgesteld of dit het gevolg is van een handelwijze, die als wreedheid kan worden aangemerkt. Indien hiervan sprake is dient de deelnemer te worden gediskwalificeerd.

 3. Paarden die deelnemen te verkeren in goede conditie en gezondheid. Wanneer een paard vanwege een blessure, verwonding, drukking en/of andere al dan niet tijdelijke lichamelijke aandoeningen behoud de organisatie het recht om de deelnemer te diskwalificeren.

 4. Ongeoorloofde middelen zijn niet toegestaan.

 5. De paarden moeten ingeënt zijn voor influenza A, het paardenpaspoort dient overlegt te worden bij het secretariaat voor aanvang van het ringsteken.

LEES HIER DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2022

bottom of page